บริษัท นิกิวาอิ กรุ๊ป จำกัด เริ่มจดทะเบียนในปี 2561 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นครบวงจร ซึ่งดำเนินการโดยหุ้นส่วน 2 คน ได้แก่ นายสุทธิพร ตั้งสกุลสันติ และ นายวรันธร แดงใหญ่

เริ่มต้นจากการเปิดสาขาแรกที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ในเดือนเมษายน 2561 เพื่อมุ่งหวังประกอบธุรกิจ อาหารญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จและเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอันดับ 1 ของศรีราชาออกแบบแนวทางการบริหารเพื่อมุ่งหวังการทำแฟรนไซส์ร้านอาหารญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เคยมี ผ่านการบริการของสาขาศรีราชา

ในทุกสาขานักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในระบบบริหารของเราทั้งหมด ได้ผ่านการดูงานในสาขาที่เปิดมานานแล้วทั้งสิ้นซึ่งหลังจากเปิดให้บริการสาขาแฟรนไชส่ไปแล้วนั้น ได้รับผลตอบรับอันดี เพราะเราได้ทำการเลือกทำเลให้กับทางสาขาต่างๆ ด้วยการใช้ทฤษฎีหลายอย่างประกอบกัน อาทิเช่น จำนวนประชากร รายได้ต่อหัว การมองเห็นสถานประกอบการเป็นต้น โดยวัดผลจากยอดชายและช้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มาใช้บริการ

ด้วยปัจจุบันมีร้านอาหารญี่ปุ่นให้บริการในเมืองไทยกว่า2,000แห่ง (เฉพาะร้านที่ลงทะเบียนบริษัท) เรียกได้ว่ามากเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ ใต้หวัน และยังมีแนวโน้มที่จะโตอย่างต่อเนื่องได้ถึงปีละ 10-15% เพราะพื้นฐานของผู้บริโภคที่มั่นใจในความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพยิ่งกระแสแรงเรื่ องนี้แรงเท่าไหร่ อาหารญี่ปุ่นยิ่งขายดีมากเท่านั้นและยิ่งมีการแข่งขันกันมากก็ทำให้ราคาถูกลงจนสามารถเข้าถึงกลุ่มได้ดีกว่าในอดีต ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ด้วยความช่วยเหลือในด้านการลดภาษี วัตฤดิบต่างๆ ทำให้ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและแฟรนไซส์ต่างๆ มีกำไรมากขึ้น

ซึ่งนับว่าธุรกิจอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากที่สุดในจำนวนอาหารต่างประเทศ จากข้อมูลร้านอาหารญี่ปุ่นในปัจจุบัน ร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ามีไม่ต่ำกว่า 5 ร้านใน 1 ห้าง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายลูกค้าคือ ลูกค้าคนไทยที่ชื่นชอบรสชาติของอาหารญี่ปุ่น รวมไปถึงคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 60,000 คน (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2550 : มูลค่า 6,000 ล้านบาท ขยายตัว 10-15%)และจากคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น อาทิร้านซูซิร้านราเม็งร้านเนื้อย่าง เป็นต้น และแม้ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่ใหญ่มาก แต่เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆก็เป็นประเภทอาหารที่ได้รับการยอมรับสูงมากจากคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไปนอกจากนี้อกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นยังมีอยู่ในลักษณะร้านพรีเมี่ยมซึ่งจะเน้นอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเราได้เล็งเห็นความเติบโตของตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นภายในประเทศโดยที่เน้นราคาไม่แพงแต่คุณภาพการให้บริการไม่ต่างจากร้านระดับพรีเมี่ยมทั่วไปซึ่งในขณะนี้การแข่งชันในตลาดอาหารญี่ปุ่นมีสูงมากทาง”นิกิวาอิ กรุ๊ป” จึงปรับกลยุทธ์การเปิดสาขาโดยที่เน้นไปที่จังหวัดที่ยังไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดอยู่ อาทิเช่น จังหวัดสุพธรณบุรีที่เปิดเป็นสาขาที่6เป็นผู้บุกเบิกในตลาดและยังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่มีโอกาสเติบโตของตลาดอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นช่องทางในการทำธุรกิจความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนที่ดีที่น่าสนใจลงทุนเป็นอย่างมาก

Menu