สุทธิพร ตั้งสกุลสันติ

เจ้าของรางวัล
THAILAND LEADER AWARDS
สุดยอดผู้นำนักบริหารแห่งปี
สาขาผู้นำนักบริหารดีเด่น
รางวัลนักธุรกิจดีเด่นต้นแบบแห่งปี
THE BEST CEO แฟรนไชส์ร้านอาหาร

วรันธร แดงใหญ่

Menu